Sopuu.fi

Sopuu suomeksi

Sopuu on Dialogisuuspuu-työvälineen sähköinen sovellus. Tarinallinen ja pelillinen Sopuu innostaa pohtimaan lähes mitä tahansa vuorovaikutustilannetta kolmen kohtaamistavan avulla: yhteistyö, vastakkainasettelu ja välttely. 

Esimerkkipuita kuvateksteineen…

Sopuu In English

Sopuu is a web application based on the Dialogisuuspuu Method. Through its special narrative and gamified approach, Sopuu inspires its users to reflect on the dialogues in their lives. Sopuu’s logic is built on three interaction strategies: cooperation, conflict, and evasion.  

Sample trees with captions…